FRI FOR

Vi plikter å  gjøre oppmerksomme på at etter norsk lov har testing av kosmetiske sluttprodukter på dyr vært forbudt siden 2004, og siden 2013 har det vært et totalforbud mot å selge kosmetikk der sluttproduktet eller ingredienser er testet på dyr (med visse unntak). Det er derfor ikke nødvendig å spørre om et av våre produkter er testet på dyr, da slike produkter ikke er tillatt omsatt på det norske markedet. At man følger lovens minstekrav, skal ikke brukes som et salgsfremmende argument. At våre produkter ikke er testet på dyr, er en selvfølge.

Det er i tillegg mange stoffer som er forbudt brukt i kosmetiske produkter, og våre produkter inneholder derfor selvfølgelig ikke disse. Likevel får vi ofte spørsmål om produktene er 'fri for', så for ordens skyld opplyser vi om hva de er fri for, slik at det ikke skal være noen tvil:

Produktene er veganske. De er uten toluene, formaldehyde, formaldehyd-harpiks/resin, xylenedibutylftalat, DBP, MMA, Camphor, parabener, parfyme, phthalates/ftalater, ethyl tosylamide, triphenyl phosphate. De inneholder heller ingen andre stoffer (ikke listet opp her) som er forbudt i EU, da slike produkter er forbudt å omsette. De er ikke testet på dyr, og inneholder ikke stoffer fra dyr. Neglemakeriets geleer er i tillegg fri for HEMA og Di-HEMA.

Hva med allergener?

Ingen kan hevde at et bestemt produkt er 100 % allergenfritt. Ganske enkelt fordi ethvert stoff, enten det finnes ute i naturen eller er kunstig framstilt, kan være et potensielt allergen. Det vi kan gjøre er å sikre at et produkt ikke inneholder allergener som er kjent for å være problematiske. Siden man i teorien kan utvikle allergi mot hva det skal være, anbefaler vi, i tråd med myndighetenes veiledning, å utvise forsiktighet ved bruk av ethvert produkt. Bruk produktene slik bruksanvisningen sier, og ikke bland merker, da vi ikke kan garantere at våre produkter vil fungere i kombinasjon med andre merker.

Angående geleprodukter som skal herdes i UV-lys

Våre geleprodukter er satt sammen med helt spesifikke formler, hvor de tre elementene base coat, gele og top coat, er designet for å binde seg sammen. Problemet som kan oppstå hvis man blander merker, er at de ikke nødvendigvis fungerer sammen. Ved blanding av merker, risikerer du at geleproduktene kan bli underherdet eller overherdet. Overherding kan gjøre den ferdige geleneglen misfarget eller sprø så den lettere knekker, og underherding kan gjøre at geleneglen ikke fester seg så godt som den skal, og vil gjøre den for myk til å tåle større belastninger. Men det er ikke det største problemet. Ved underherding (som man ikke nødvendigvis kan se med det blotte øye), vil ikke de kjemiske komponentene binde seg sammen slik de skal, og man har da risikoen for at komponenter kan 'lekke ut', noe som i sin tur fører til at huden rundt neglen blir eksponert for dem, og over tid kan det føre til at man utvikler kontaktallergi. Bland aldri merker, og unngå å få geleprodukter på huden. Får du geleprodukter på huden, tørk straks av med alkohol. Fukt tørkepapir med alkohol, bruk for eksempel gelerens eller desinfiserende alkoholbasert spray, og tørk av. Disse generelle rådene gjelder for alle geleprodukter på markedet.